Zrodlo - informacje o książce

Modlitewnik do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty!

ks. Tadeusz Ryłko

strona redakcyjna:

Copyright by Wydawnictwo WAM, 2001
Redaktor:
Stanisław Talaga
Korekta:
Małgorzata Zając
Projekt okładki, opracowanie graficzne i skład:
Andrzej Sochacki
ISBN 83-7097-672-7
IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna w Krakowie
+ Kazimierz Nycz, Wikariusz Generalny
Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Kanclerz Kurii
Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, Cenzor
Nr 1702/99/2001,
Kraków 21 lutego 2001
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26
31-501 KRAKÓW
tel. (012) 429 18 88 fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
DZIAŁ HANDLOWY
tel. wew 348, 366
fax (012) 429 18 88 wew 366
Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
http://WydawnictwoWam.pl
Druk i oprawa:
Drukarnia Wydawnictwa WAM
ul Kopernika 26
31-501 Kraków

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót