Zrodlo - informacje o książce

Modlitewnik do Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty!

ks. Tadeusz Ryłko

fragment tekstu:

(...)
Modlitwa Ojca Świętego fana Pawła II na drugi rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu roku 2000
Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
ukaż nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu,
aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą,
w nadziei, która nie zawodzi,
w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże,
żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
prowadź ludzkość do uznania Jezusa z Nazaretu,
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe Spełnienie dziejów.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,

strona redakcyjna

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót