Zrodlo - informacje o książce

Niebiosa otwarte.Rozważania do Ewangelii na dni popowszednie.Okres zw.

Francesco Dario Palmisano

spis treści:

Wstęp. Każdego dnia głoście Moją Ewangelię
Adresaci homilii
Skróty ksiąg biblijnych
Skróty ogólne
I tyg. okresu zwykłego
Poniedziałek Mk 1,14-20 Z Markiem w szkole Jezusa
Wtorek Mk 1,21-28 Nauczał z władzą
Środa Mk 1,29-39 Ta idealna ziemia - Galilea!
Czwartek Mk 1,40-45 Jezus uzdrawia trędowatego
Piątek Mk2,l-12 Paraliż i uzdrowienie człowieka
Sobota Mk 2,13-17 Siedząc za stołem z grzesznikami
// tyg. okresu zwykłego
Poniedziałek Mk 2,18-22 Post i nowość Ewangelii
Wtorek Mk 2,23-28 Kłosy zebrane w szabat
Środa Mk 3,1-6 Uschła ręka zostaje uzdrowiona
Czwartek Mk 3,7-12 Tłumy, uczniowie i łódź
Piątek Mk 3,13-19 Wybór Dwunastu
Sobota Mk 3,20-21 Jego bliscy mówili:
Odszedł od zmysłów
/// tyg. okresu zwykłego
Poniedziałek Mk 3,22-30 Grzech, który nie może
być odpuszczony
Wtorek Mk 3,31-35 Matka i bracia Jezusa
Środa Mk 4,1-20 Przypowieść o siewcy
Czwartek Mk 4,21-25 Lampa na świeczniku
Piątek Mk 4,26-34 Dwie przypowieści o ziarnie
Sobota Mk 4,35-41 Jezus ucisza burzę

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót