Zrodlo - informacje o książce

Niebiosa otwarte.Rozważania do Ewangelii na dni popowszednie.Okres zw.

Francesco Dario Palmisano

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału:
Cieli aperti
Meditazioni sul vangelo di ogni giorno (ciclo feriale)
Copyright EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., 2001
Piazza Soncino, 5-20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2003

Z włoskiego przełożył
Krzysztof Stopa

Redakcja i korekta
Joanna Pisiewicz

Konsultacja
ks. dr Jan Nowak

Redakcja techniczna
Marcin Satro

Projekt okładki
Justyna Kułaga-Wytrych

ISBN 83-7224-672-6

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ"
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
Dział sprzedaży tel. (0-41) 344-98-63
Redakcja tel. (0-41) 368-11-10
www.jednosc.com.pl
e-mail: jednosc@jednosc.com.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót