Zrodlo - informacje o książce

Niebiosa otwarte.Rozważania do Ewangelii na dni popowszednie.Okres zw.

Francesco Dario Palmisano

notka:

Zbiór zwięzłych, doskonale napisanych komentarzy do Ewangelii na dni powszednie, szczególnie przydatny dla duszpasterzy głoszących każdego dnia krótkie homilie do swojej wspólnoty; także cenna pomoc dla wiernych, którzy refleksyjnie zatrzymują się nad Ewangelią przeznaczoną na dany dzień roku liturgicznego. Autor - wieloletni proboszcz, nauczyciel religii w szkole średniej, dyrektor Szkoły Biblijnej dla świeckich - komentuje Ewangelię nie używając teologicznego żargonu i posługując się komunikatywnym językiem, co sprzyja przekazywaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego. Ponadto wszystkie komentarze zawierają przypisy krytyczne dotyczące ciekawych czy też spornych kwestii pojawiających się w tekście ewangelicznym. Niewątpliwym atutem tej książki jest indeks Ewangelii świątecznych z odsyłaczami do zamieszczonych komentarzy, tak by można je było wykorzystać w czasie przygotowywania niedzielnej homilii.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót