Zrodlo - informacje o książce

Widzę niebo otwarte.Tajemnice chwalebne różańca rozważają:Budziaszek..

praca zbiorowa

strona redakcyjna:

redakcja, skład, łamanie i projekt okładki:
Marcin Jakimowicz
fotografia na okładce:
Jan Walczewski
ISBN 83-7030-205-X
Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58 40-008 Katowice
tel. 0*32 2599221-5-2, fax: 0*32 2597825 e-mail: biuro@ksj.pl
zamówienia: sklop@ksj.pl www.ksj.pl
druk:
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót