Zrodlo - informacje o książce

Widzę niebo otwarte.Tajemnice chwalebne różańca rozważają:Budziaszek..

praca zbiorowa

fragment tekstu:

(...)
Różaniec streszczeniem Ewangelii
Fragment listu apostolskiego Jana Pawia II Rosariutn Virginis Mariae
Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej do kontemplowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go Paweł VI: "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego "Zdrowaś Maryjo", przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego -jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie matki Chrzciciela: "Błogosławiony owoc żywota Twojego" (Łk l ,42). Co więcej, powtarzanie słów "Zdrowaś Maryjo" jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic".

(...)

strona redakcyjna

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót