Zrodlo - informacje o książce

Weźmijcie Ducha Świętego

o. Józef Kozłowski SJ

spis treści:

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Niech zstąpi Duch Twój
Obdaruj mnie
Przywróć nadzieję
Ożywiaj i jednocz

ODDANIE ŻYCIA I WYZNANIE WIARY

Żyje we mnie Chrystus
Jesteś moją wolnością
We wszystkim Ciebie uznaję
Uczyń mnie świadkiem wiary
Ty wszystko możesz

MODLITWY UWIELBIENIA

Tobie jedynie ufam
W Twoim obdarowaniu
Teraz i zawsze
Wszystko co czynisz
Nieogarniona hojność
Bezgraniczna miłość
Po wszystkie dni
Dziękuję Ci
Czynisz rzeczy niemożliwe
Obdarowałeś mnie
Czuwasz nade mną
Twój Krzyż
Cokolwiek czynisz
Radość w Tobie
Uczyń mnie pieśnią chwaty
Wobec miłości Twojej
Który się troszczysz
Jesteś blisko
Ocalasz i posyłasz
Pochylasz się nade mną
Tobie ufam
Chcę świadczyć o Twej dobroci
Niezgłębiona Tajemnico
Ukochałeś grzesznika
Wejrzyj na każdego
Odnawiasz nadzieję i radość
Czynisz w nas cuda miłości
Współcierpisz z nami
Uczestniczysz w naszej radości
Uświęcasz nasze rodziny
Bierzesz w swoje objęcia

UZDRAWIAJĄCA MOC MIŁOŚCI

Twoja miłość uzdrawia
Ty wszystko wiesz
We wszystkim Ty
Przyjdź, Panie
Zawsze bądź blisko
Ulecz rany
Zabierz moją troskę
Wypełnij miłością
Twoje miłosierdzie
Dziękuję, że nas wysłuchujesz
Dawco życia
Napełnij wolnością
Zaradź zwątpieniu
Otwórz serca
Uczyń nas Twymi świadkami
Dokonaj zwycięstwa
Pokonaj obojętność
Dar miłości
Uwolnij i uświęć
Zawierzam Ci cierpienie
Ty wszystko możesz
Spełnij pragnienia swojej woli
W Twoich ranach
Uzdrów moje życie
Kochać pomimo zranień
W Tobie ukojenie
Uzdrów wzajemne relacje
Pełnia miłości
Jesteś pośród nas
Ucisz niepokój
Niech przyjmą Ciebie
Dotknij niezaleczonych ran

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławieństwo posłania
Błogosławieństwo pokoju
Błogosławieństwo pokory
Błogosławieństwo Dobrej Nowiny

DO MARYI
Abym jak Ty


wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót