Zrodlo - informacje o książce

W czas Bożego Narodzenia

Kardynał Joseph Ratzinger

wstęp:

(...)
Kardynał Joseph Ratzinger
jako Współpracownik PRAWDY
Nowe, trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej, formy jej pogłębiania i sposoby przepowiadania - wyzwalają pytania o teologię przełomu XX i XXI wieku. Z pewnością długo jeszcze trudno będzie dać obiektywne i sprawiedliwe oceny tejże teologii. Ale na pewno zgodnie można wskazać osobowe drogowskazy na tych drogach. Do nich zaliczyć trzeba takich teologów jak: Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner, Yves Congar czy kardynał Joseph Ratzinger. Wnieśli oni olbrzymi wkład w rozwój współczesnej teologii poprzez rozległe i twórcze syntezy, prowokacyjne wprost stawianie nowych problemów czy odmładzający teologię powrót do korzeni biblijnych, Ojców Kościoła i tradycji kościelnej. W pierwszym Liście do Ko-ryntian św. Paweł Apostoł wskazuje na grupy ludzi obdarzonych różnymi charyzmatami, które służą wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Wśród nich wymienia kategorię "nauczycieli", pod którą to nazwą można dostrzec również - wyżej wspomnianych teologów. Zadania teologa są o tyle specyficzne, że wiążą się one nie tylko z osobistą odpowiedzialnością za sposób rozpoznawania prawdy Bożej, ale również za wcielanie jej we własne życie. Dlatego ostatecznym kryterium wysiłku intelektualnego teologa jest nie tyle zmaganie rozumowe, lecz prawda objawiona przez Boga, którą trzeba rozpoznać, aby przekazać innym.
(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót