Zrodlo - informacje o książce

W czas Bożego Narodzenia

Kardynał Joseph Ratzinger

strona redakcyjna:

SUPERIORUM PERMISSU:
Polska Prowincja Zmartwychwstańców.
L. dz. 410/2001, 16 października 2001;
ks. Adam Piasecki CR, prowincjał.

Projekt okładki:
Pracownia Alleluja

Redaktor książki:
ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Skład i łamanie:
Beata Pierz

Korekta i adiustacja:
Beata Pierz

Tytuł oryginału:
Weihnachtspredigten

Copyright by Erich Wewel Verlag in Munchen, 1998
Copyright for the polish edition by Wydawnictwo ALLELUJA

ISBN: 83-87440-17-5

ALLELUJA

Wydawnictwo Zmartwychwstańców
ul. ks. Stefana Pawlickiego l, 30-320 Kraków
tel./fax 012/266 26 50 e-mail alleluja@kr.onet.pl

Na okładce: ambona z katedry monachijskiej, widok współczesny.

Druk:
Wydawnictwo i Poligrafia KPZP
tel. 0124222255

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót