Zrodlo - informacje o książce

W czas Bożego Narodzenia

Kardynał Joseph Ratzinger

notka:

Kardynał
Joseph Ratzinger
ur. 1927;
wybitny teolog niemiecki;
arcybiskup Monachium
(1977-1981);
kardynał od 1977;
od 1981 prefekt
Kongregacji Nauki Wiary;
autor poczytnych
i ważnych dzieł.
Te kazania W czas Bożego Narodzenia inspirowane są głęboką wiarą w Jezusa Chrystusa; wypływają ze Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami; każde z nich owiane jest żywą radością, jaka promieniuje z Wcielenia Boga i świętowania tej Tajemnicy.
Wprowadzenie napisał ksiądz Wacław Depo, adiunkt Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW - Wydział Teologiczny Radom.
Książka jest drugim tomem serii
PRAEDICA VERBUM, przeznaczonej nie tylko La kaznodziejów i homiletów.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót