Zrodlo - informacje o książce

W czas Bożego Narodzenia

Kardynał Joseph Ratzinger

fragment tekstu:

(...)
Światła świętej nocy, kolędy, które śpiewamy, słowa, które są głoszone, i znaki, jakie im towarzyszą - to wszystko jest dla nas czymś większym i innym niż tylko zwykłym pobożnym przedstawieniem czy też pięknym zwyczajem, który warto pielęgnować. To wszystko jest rzeczywistością i przepowiada rzeczywistość. Światła są przedłużeniem tamtego światła, jakie oświeciło pola betelejemskie i pasterzom najpierw napędziło strachu, a potem napełniło ich wielką radością. To, co kapłani - dzięki misji, jaką otrzymali w sakramencie Kościoła - mogą dziś głosić, jest pełnomocną kontynuacją głosu anioła, który tej nocy jak i wówczas powiada: "Narodził się wam Zbawiciel, Pan!" Co powiedziano tamtej nocy, odnosi się do "całego narodu" - tak mówi ewangelista. Chce przez to przekroczyć nie tylko niewielki obszar wokół Betlejem, ale też całą przestrzeń dzieci Abrahama. Ta radość ma być więc udziałem nie tylko narodu wybranego, ale "całego narodu". Ewangelista -jak widać - pragnie również przekroczyć granice cesarstwa rzymskiego; ba, granice czasu.
Głos anioła słychać przeto we wszystkich stuleciach; głos anioła adresowany jest do wszystkich pokoleń: wszystkim narodził się Zbawiciel. Również w tej godzinie przydarza się nam to samo, co zdarzyło się pasterzom. Przekaz anioła nie może nas nie obchodzić. Orędzie anioła dotyczy nas osobiście: tutaj i teraz. A my w tej godzinie winniśmy stać się pasterzami, przyjmującymi to orędzie tak sam o jak tamci pasterze, którzy wzięli sobie słowa anioła do serca, powstali do drogi i powiedzieli nawzajem do siebie: "Transeamus usque Bethlehem!" Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy Słowo, co jest prawdą!
Również i my podejmijmy teraz ten wewnętrzny wymarsz, idźmy w duchu do Bedejem! Przez okno Ewangelii i przez promień światła, jaki przechodzi przez okno, wpatrujemy się w wydarzenie, w rzeczywistość, jaka była wówczas i jaka jest dzisiaj.
(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

notkaPowrót