Zrodlo - informacje o książce

Ukrzyżowany bez krzyża - Ojciec Pio z Pietrelciny

X Fernando Riese da Pio

spis treści:

Słowo wstępne do wydania polskiego
Wstęp: Fenomen i tajemnica ojca Pio
Wprowadzenie - od Autora
Skróty
Kalendarium życia o. Pio


CZĘŚĆ I - ŻYCIE W PIETRELCINIE
"Pietra piccina"
Kolebka i chrzcielnica
Państwo Forgione
Chłopiec jak inni
Nauczyciele i książki
Poświęcenie, cierpienie i wstawiennictwo

Z KLASZTORU DO KLASZTORU
W przeddzień odjazdu
Wezwany do walki
Rok Pański
Nowicjat w Morcone
Studia licealne i teologiczne
"Męka... bardzo bolesna"
Dla innych

KLIMAT PIETRELCINY
Tajemnicza choroba
Obraz kliniczny
"Tortury serca"
"Jestem chory na miłość"
Kapłan "tryskający radością"
Pod wiązem na Piana Romana
Lęki i rozkosze
Wydarzenia w Venatro
Znów w Pietrelcinie

POWRÓT DO KLASZTORU
Tajemnicze życie poza klasztorem
Pietrelcina w sercu
W Foggii jak w przystani
Ponownie w burzy
Rzesze dusz
W San Giovanni Rotondo
Powołanie do wojska
Oczekiwanie dusz i "atak serafina"


CZĘŚĆ II - NAJWIĘKSZA MISJA

ZNAKI PANA
Ranek 20 września 1918 r
694 lata wcześniej
Oddźwięk w jego duchu
Oddźwięk w świecie
Ustalenia naukowe
Nieudana próba zabliźnienia
Zabiegi doktora Giorgia Festy

OCZY ZWRÓCONE NA STYGMATY
Znak sprzeciwu
Ostrożność kapucynów
Szerzenie się wiadomości
Poruszenie wśród osobistości kościelnych
Wierzący i niewierzący
Dyskusje i polemiki
Cierpienia człowieka noszącego stygmaty
Ogień i słabość

NAJWIĘKSZA MISJA
"Głos"
"Uświęcaj siebie"
"Uświęcaj innych"
139 "Pokorny i wielki Cyrenejczyk"
Uwierzytelnianie jego szczególnej misji
1. Stygmaty
2. Zapachy
3. Bilokacja
4. Przeniaknie sumień
Uwiarygodnienie

W KONFESJONALE
Ożywiona pustynia
"Gwóźdź, który... przebija mi mózg"
Spowiednik odpowiedzialny
Jego sposób spowiadania
Wobec grzechu i grzesznika
Powroty do Boga
Straszliwy dar przenikania serc

PRZY OŁTARZU
Konfesjonał i ołtarz
Msza św. ojca Pio
Codzienne odnawianie się stygmatów
Cierpienia przy ołtarzu
Ku consummatum est
Przyciąganie ołtarza
Ołtarz: punkt wyjścia i cel

DZIESIĘĆ LAT BURZY
1923-1933: Światło i ciemność
Pogłoski i polecenia przeniesienia
Interwencje Świętego Oficjum
Splątany kłębek
Postawa odosobnionego
Z mocą i ufnością

DRZEWO WSTRZĄSANE, ALE ROZŁOŻYSTE
Godzina ciemności
Ciemności w głębi
Ciemności z zewnątrz
Głosy miłości
Niektóre ofiary
Światło lichtarza
Jego pracowity i monotonny dzień
"Drzewo ogromnych rozmiarów"

DOM I ULGA DLA CIERPIĄCYCH
W objęciach gorączki i choroby
Człowiek, który znał ból
Szpital miejski św. Franciszka
Dom Ulgi w Cierpieniu
Dusze i ciała
Nowy styl miłości bliźniego

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót