Zrodlo - informacje o książce

Ukrzyżowany bez krzyża - Ojciec Pio z Pietrelciny

X Fernando Riese da Pio

strona redakcyjna:

Redaktor naczelny ADAM MAZUREK
Redaktorzy merytoryczni CZESŁAW BIEDULSKI, IRENA BURCHACKA, STEFAN BUDZYNSKI

Konsultacja teologiczna o. dr GABRIEL BARTOSZEWSKI OFMCap

Projekt okładki KSAWERY PIWOCKI

Korekta ZESPÓŁ

Copyright by Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM" Warszawa 2002

ISBN 83-7232-367-4

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 23.04.2002 Nr 1467/NK/2002

Notariusz Ks. dr Henryk Malecki Wikariusz Generalny
Biskup Pomocniczy Warszawski
Bp Tadeusz Pikus

Tytuł oryginału: Padre Pio da Pietrelcina. Crocifisso senza croce.
Edizioni "Padre Pio da Pietrelcina". Convento dei Padri Cappuccini, San Giovanni Rotondo (Foggia) 1987

Zdjęcie na IV stronie okładki:
Transwerberacja (przebicie) Ojca Pio, sierpień 1918 r.
w interpretacji artystycznej malarza Am. Kod.
W: Sipontina. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Pii a Pietrelcina.
Positio super virtutibus, vol. III/l. Tipografica signum 1997, s. 160.

Oryginał opatrzony: S.C. pro Causis Sanctorum

Nihil obstat
Romae, 15 V 1974.
Amatus Petrus Frutaz subsecretarius

Curia Generalis O.F.M. Cap.
Ex parte Ordinis nihil obstat quominus imprimatur
Romae, 20 V 1974.
Fr. Paschalis Rywalski minister generalis

IMPRIMATUR
e Vicariatu Urbis, 11 VI 1974.
Bp Aloysius Rovigatti archiep. Aquaviven. Viceregens

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót