Zrodlo - informacje o książce

Teologia życia duchowego

A.ks Słomkowski

strona redakcyjna:

Projekt okładki Bogdan Żukowski
Skład i łamanie Daniel Sałański
Korekta s. Iwona Meger

Copyright by Apostolicum Ząbki 2000

ISBN83-7031-242-X

Imprimatur
Nr 139(K)2000 Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko - Praskiej z dnia 20.11.2000 r.

APOSTOLICUM
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel.(0-22) 781-74-64,65; fax 781-73-89
e-mail: info@apostolicum.pl apostol@perytnet.pl
księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl


wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót