Zrodlo - informacje o książce

Teologia życia duchowego

A.ks Słomkowski

fragment tekstu:

(...)

Rozdział IV
WŁĄCZENIE SIĘ W ZBAWCZE MISTERIUM CHRYSTUSA

I. WŁĄCZENIE SIĘ w MISTERIUM CHRYSTUSA PRZEZ KOŚCIÓŁ
Według planu Bożego, Kościół odgrywa zasadniczą rolę, gdy chodzi o dążenie do świętości i doskonałości. Bóg chciał, by zbawienie ludzi było owocem dzieła Chrystusa, a "wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym" (LG 2). Vaticanum II tę prawdę stawia jako zasadniczą na początku Konstytucji dogmatycznej o Kościele i podejmuje ją znowu w rozdziale o Ludzie Bożym, ucząc, że "podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył" (LG 9). Nie znaczy to jednak, że wartość poszczególnej osoby na tym straciła, Bóg przecież daje łaski każdemu poszczególnemu człowiekowi, oświeca go i pobudza do dobra.
Aby właściwie zrozumieć znaczenie Kościoła dla uświęcenia człowieka, trzeba wziąć pod uwagę, czym jest Kościół. Chrześcijanin bowiem dążący do doskonałości, czyni to w obrębie Kościoła i środkami w dużej mierze podanymi przez Kościół.

A. Kościół i Duch Święty
Gdy chcemy określić naturę Kościoła, zwłaszcza z pozycji teologii życia duchowego, nie wystarczy wziąć za podstawę fakt, iż jest on założony przez Chrystusa. Kościół wypływa więc z miłości Ojca i ma spełnić w świecie zadanie przewidziane przez Ojca. Takie spojrzenie na Kościół wymaga, by często zadawać sobie pytanie, jaki winien być Kościół według myśli Ojca? To wymaga zagłębienia się w plan Boży wobec Kościoła. Równocześnie będzie tutaj konieczna stała konfrontacja tego, czym jest Kościół w danej epoce, czy nawet w danej chwili, i jakie spełnia zadania, z tym, czym winien być według Boga i jakie zadanie w myśl planu Bożego spełnić powinien. Chrześcijanin powinien zatem uwzględnić ten aspekt w swym dążeniu do doskonałości.
Otóż myśl Bożą i plan Boga wobec ludzkości, a w szczególności wobec Kościoła, objawił nam Syn Boży, Jezus Chrystus. Bóg zesłał bowiem Syna swego, czyli Słowo odwieczne, oświecającego wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród nich, opowiedział im tajemnice Boże i zbawił ich (DV 4; zob. LG 3). Odtąd tylko przez Chrystusa można znaleźć wolę Bożą i poznać, czym według Boga jest doskonałość i świętość, która ma być realizowana przez chrześcijan w Kościele. Dlatego też tak ważna jest dla teologii życia duchowego sprawa, by coraz głębiej wnikać w Dobrą Nowinę, a wnikając w nią, pojąć ducha Jezusowego odnośnie do Kościoła.
Chrystus żył jednak tylko w określonym czasie, środowisku i kulturze, działał wśród określonych ludzi. Tymczasem Objawienie, które dał, odsłaniając tajemnice Boże, ma znaczenie dla wszystkich czasów i wszystkich ludzi.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notka

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót