Zrodlo - informacje o książce

Twój Patron VII - Patronowie stanów, instytucji, stowarzyszeń i organi

ks. Tarsycjusz Sinka CM (red.)

fragment tekstu:

(...)
ŚW. ANNA (26 VII)
Patronka matek
Święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny, pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Jako matka Bogarodzicy czczona była od wczesnego chrześcijaństwa. Pismo św. nie podaje jej imienia. Znamy je z Protoewangelii Jakuba, apokryfu z II wieku. Anna znaczy tyle, co "bogata w łaski". Ojcowie Kościoła, zwłaszcza wschodniego, dużo pisali o jej świętości i przywilejach. Również mąż jej Joachim był człowiekiem pobożnym i cnotliwym. Według tradycji zamieszkali w Jerozolimie. Tam urodziła się i wychowała ich córka Najświętsza Maryja Panna. W miejscu ich zamieszkania św. Helena Cesarzowa (t 328) zbudowała kościół. Cesarze bizantyńscy otaczali św. Annę szczególną czcią, czego znakiem stała się bazylika wzniesiona ku jej czci w 550 r. w Konstantynopolu. Kult liturgiczny św. Anny rozwijał się od VI w. na Wschodzie, a od VIII w. na Zachodzie. W 1584 r. papież Grzegorz XIII (t 1585) wpisał jej święto do kalendarza powszechnego, jako obowiązujące w całym Kościele. Uczynił to, "aby podkreślić jej cnoty publicznie i aby zachęcić wiernych do praktykowania starodawnego nabożeństwa sięgającego kolebki chrześcijaństwa".Każdego popularnego świętego lud obierał patronem wielokrotnie. Stąd św. Anna jest patronką matek, małżonków, wdów, sierot, ludzi starszych, wychowawców, piekarzy i żeglarzy. Artyści przedstawiają ją często z córką, przy czytaniu Pisma świętego.
Modlitwa
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Amen.
WITKM mal. W. Piszczek
(...)

notkaPowrót