Zrodlo - informacje o książce

Tam gdzie tchnie Duch

Carlo Maria Martini

notka:

Książka kardynała Martiniego, będąca zapisem wygłoszonych przez niego rekolekcji, wprowadza czytelnika w bogactwo darów Ducha Świętego. Ukazuje zarazem konieczność głębokiej zażyłości z Trzecią Osobą Trójcy Świętej po to, aby życie religijne nie stało się rutyną, lecz aby przejawiały się w nim dary: mądrości, rady, męstwa, pobożności, rozumu, wiedzy, bojaźni Bożej.Powrót