Zrodlo - informacje o książce

Św. Szymon Apostoł - Twój Patron (książka)

ks. Tarsycjusz Sinka CM

notka:

Apostoł, o którym w Martyrologium czytamy, że Ewangelię głosił najpierw w Egipcie, a następnie w Persji, gdzie razem z apostołem Judą nawrócili bardzo wielu do Chrystusa. Tam też zginęli razem śmiercią męczeńską. Szymon miał też przydomek "gorliwy" lub z grecka "zelota". Wspomnienie 28 października.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16Powrót