Zrodlo - informacje o książce

Św. Jan Kanty - Twój Patron (książka)

ks. Władysław Gasidło

notka:

Profesor Akademii Krakowskiej, ur. się w 1390 r. w Kętach. Wiedzę łączył z niezwykłą świętością życia. Był mężem modlitwy, umartwienia i miłosierdzia. Osiem lat prowadził szkołę klasztorną w Miechowie. Był kanonikiem i kustoszem kolegiaty św. Floriana i proboszczem w Olkuszu. Godną podziwu była jego pracowitość. Zmarł 24 XII 1473 r. Wspomnienie 23 grudnia.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16
(Rh)Powrót