Zrodlo - informacje o książce

notka:

Biskup Rzymu, męczennik. Urodził się jako Szymon w Betsajdzie w Galilei. Chrystus wybierając go do grona Apostołów powiedział: "Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój" (Mt 16, 18). Za czasów Nerona w 64 r. został ukrzyżowany głową w dół. Wspomnienie 29 czerwca.
(Rh)Powrót