Zrodlo - informacje o książce

Słownik obrazów i symboli biblijnych

Manfred Lurker

notka:

Słownik zawiera niektóre ważne pojęcia w nauczaniu Biblii. Dostarcza informacji o wierzeniach i praktykach religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.(Rh)Powrót