Zrodlo - informacje o książce

Studia nie tylko nad św.Pawłem

Bp Kazimierz Romaniuk

notka:

Pozycja jest świadectwem fascynacji pismami św. Pawła, którymi dzieli się bp Kazimierz Romaniuk, biskup senior warszawsko-praski. Powraca dziś jako cenna pomoc w przeżywaniu ogłoszonego przez papieża Roku Świętego Pawła.

Niniejszy tom to studia powstałe na przestrzeni przeszło jednego ćwierćwiecza, w latach 1960-1987. Całość prezentowanych tu rozpraw i studiów została podzielona na kilka grup tematycznych. Największa część rozpraw dotyczy egzegezy i teologii pism św. Pawła, gdyż one stanowią od początku główny obszar zainteresowań autora publikowanych tekstów; potwierdzają to przede wszystkim prace wydane w postaci książek.(Rh)Powrót