Zrodlo - informacje o książce

Św. Lidia - Twój Patron (książka)

ks. Michał Chorzępa

notka:

Występuje w Dziejach Apostolskich (16, 4). Mieszkała w Filippi, w Macedonii (obecnie Grecja). Gdy przybył tam apostoł Paweł z Łukaszem i Sylasem, przysłuchiwała się uważnie jego słowom. Przyjęła chrzest wraz z całą rodziną. Zajmowała się handlem purpurą i dzieliła się dochodami z potrzebującymi. Wspomnienie 3 sierpnia. Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16
(Rh)Powrót