Zrodlo - informacje o książce

Stygmatyczka Katarzyna Szymon

Stefan Budzyński

notka:

Kim była Katarzyna Szymon? Jej tajemnicę życia wewnętrznego zna jedynie Bóg. Od młodości Katarzyna miała dar modlitwy, skłonność do samotności i kontemplacji. Jej życie od dzieciństwa było bardzo ciężkie. Kogo Bóg miłuje, tego doświadcza, ale i wspomaga, często w nadzwyczajnych wizjach, objawieniach, łaskach, błogosławieństwie. Tę nadzwyczajną łaskę Chrystus udzielił Katarzynie Szymon już w dzieciństwie, kiedy po raz pierwszy przemówił do niej z prostego wiejskiego krzyża. Przełomową datą w życiu mistyczki był rok 1946. W dniu 8 marca w pierwszy piątek Wielkiego Postu pojawiły się na jej rękach, nogach i boku rany stygmatyczne.
Często przeżywała w ekstazie wizje Męki Pańskiej duchowo w niej uczestnicząc. Można o niej powiedzieć, że była żertwą Bożą, jakimś szczególnym "znakiem czasu" w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie. Pamięci tej niezwykłej niewiasty, mistyczki i stygmatyczki w jednej osobie, poświęcamy tę książkę ku umocnieniu wiary wszystkich tych, którzy szukają prawdy.Powrót