Zrodlo - informacje o książce

Sakramenty Kościoła AMATECA T9

Benedetto Testa

notka:

Podręcznik wprowadza Czytelnika w zrozumienie sakramentów jako wydarzeń łaski, które kontynuują zbawcze gesty Jezusa Chrystusa i w których On sam oddaje się ludziom tu i teraz w Duchu Świętym.

Celem książki jest nie tylko formacja doktrynalna, ale także duchowe wprowadzenie w obiektywne życie Kościoła.

Celem niniejszego podręcznika jest podanie systematycznego i jednolitego wykładu sakramentalogii, wiernego Tradycji, a zarazem uwzględniającego problemy i poszukiwania współczesne. Niemniej jednak podręcznik winien stać się również przyczynkiem do dalszych dociekań teologicznych. Chcąc osiągnąć te cele, zwrócimy szczególną uwagę na metodę.
Najpierw będziemy się starali, na ile to możliwe, uwzględniać w refleksji nad sakramentami nie tylko teksty liturgiczne oraz przebieg celebracji poszczególnych sakramentów, ale także dociekania teologiczne oraz dokumenty Magisterium Kościoła, wydane w ciągu całych jego dziejów.
Na drugim miejscu będziemy się starali uwzględniać wszystkie aspekty i czynniki wydarzenia sakramentalnego, uwypuklając wnioski i implikacje, typowe dla każdego sakramentu.
Podręcznik powinien pokazać, że sakramenty są wydarzeniami łaski, kontynuującymi historię zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Jeżeli sakramenty są wydarzeniami stwarzającymi człowiekowi okazję do udziału w tajemnicy Boga i do dobrowolnego zespolenia się z Jego samooddawaniem się ludziom, to każde działanie sakramentalne urzeczywistnia jedyne w swoim rodzaju, prawdziwie zaskakujące i naprawdę szczęśliwe spotkanie, które dotyka realnie i widzialnie człowieka, odpowiadając na jego pragnienie prawdy i szczęścia.

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót