Zrodlo - informacje o książce

Śmierć i życie wieczne

J. Ratzinger

notka:

Kolejne wydanie książki jednego z najwybitniejszych teologów niemieckich dwudziestego stulecia, poświęconej zagadnieniom nadprzyrodzonej egzystencji człowieka. Książka ta stanowi niezwykle ciekawy przewodnik po historii eschatologii i jest ostatnim dziełem oddanym do druku przez autora przed objęciem przez niego stolicy arcybiskupiej w Monachium i uzyskaniem godności kardynalskiej w 1977 r.

Odwieczne pytanie ludzi wszystkich epok i kultur - co po śmierci? - znajduje w chrześcijańskiej eschatologii - czyli "nauce o rzeczach ostatecznych" - nie tylko teologicznie wyczerpującą odpowiedź, ale i realną podstawę wiary w istnienie życia wiecznego.

Przyczyną obecnego wzrostu zainteresowania problematyką eschatologiczną jest zderzenie teologii ze współczesnymi ideologiami laickimi przedstawiającymi własną wizję przyszłości człowieka i świata, zredukowaną do wymiaru czysto materialnego. Wraz z zagadnieniami eschatologicznymi w książce postawione zostały pytania o istotę chrześcijaństwa, o to, co w decydujących dla człowieka sprawach jest rzeczywistym wyznaniem wiary i na co ukierunkowana jest chrześcijańska nadzieja.

Joseph Ratzinger, profesor dogmatyki i teologii fundamentalnej uniwersytetów w Bonn i Munster, oficjalny teolog Soboru Watykańskiego II, wieloletni prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 19 kwietnia 2005 r. wybrany został papieżem i przyjął imię Benedykt XVI.Powrót