Zrodlo - informacje o książce

Św. Gabriel Archanioł - Twój Patron (książka)

ks. Tarsycjusz Sinka CM

notka:

Występuje wielokrotnie w Piśmie Świętym. Chrześcijanie łączą go przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Zachariaszowi zapowiedział narodziny św. Jana Chrzciciela. Maryi zwiastował narodzenie Zbawiciela. Według tradycji był Stróżem Świętej Rodziny. Towarzyszył jej w wędrówce do Egiptu. Wspomnienie 29 września.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16Powrót