Zrodlo - informacje o książce

Św. Dorota - Twój Patron (książka)

ks. Tarsycjusz Sinka CM

notka:

Dziewica i męczennica, żyła w III wieku w Cezarei Kapadockiej w Azji Mniejszej. Według Tradycji męczeńską śmierć za wiarę w Chrystusa poniosła 6 lutego 304 r. za cesarza Dioklecjana: "Dręczono ją na katowni, potem bito pięściami, w końcu skazano na ścięcie mieczem". Wspomnienie 6 lutego.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16Powrót