Zrodlo - informacje o książce

Różaniec z Janem Pawłem II

Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski (opr.)

spis treści:

Wstęp

Rozpoczęcie Różańca

Tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie siebie na weselu w Kanie
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
Modlitwa w Ogrójcu
Biczowanie
Ukoronowanie cierniem

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstuPowrót