Zrodlo - informacje o książce

Różaniec z Janem Pawłem II

Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski (opr.)

strona redakcyjna:

Projekt okładki Daniel Malak
Fotografia na okładce Grzegorz Gałązka
Opracowanie graficzne Monika Klimowska
Korekta Barbara Poźniak
Łamanie Ryszard Baster

Copyright by Wydawnictwo Znak, 2002, 2003

ISBN 83-240-0260-X

Zamówienia: Dział Handlowy, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37
Bezpłatna infolinia: 0800-130-082

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: www.znak.com.pl


wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót