Zrodlo - informacje o książce

Różaniec z Janem Pawłem II

Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski (opr.)

fragment tekstu:

(...)

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 2 pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 39-45).

W tekście o nawiedzeniu Łukasz ukazuje nam, jak łaska Wcielenia, która najpierw napełniła Maryję, przynosi zbawienie i radość domowi Elżbiety. Zbawiciel ludzi, ukryty w łonie swej
Matki, udziela daru Ducha Świętego, objawiając się już od pierwszych chwil swej obecności na
ziemi. (...)
Nawiedzając Elżbietę, Maryja niejako zapowiada misję Jezusa, a współdziałając od samego początku swego macierzyństwa z odkupieńczym dziełem Syna, staje się wzorem tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich krajów i wszystkich czasów. (...)
Głośny okrzyk Elżbiety: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (...) jest dla nas wezwaniem, byśmy umieli docenić to wszystko, co obecność Maryi wnosi w życie każdego wierzącego (Katecheza środowa - 2 października 1996).

Ojcze nasz... • Zdrowaś Maryjo... (10 razy) • Chwała Ojcu i Synowi...

(...)

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót