Zrodlo - informacje o książce

Rozważania na każdy dzień - Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa

notka:

Książka ta mówi o miłości - miłości Boga do nas i naszej potrzebie miłowania się nawzajem. Słowa codziennych rozważań wypowiedziała Matka Teresa, ale inspirował je Ten, który jest Miłością.
"Każdy z nas może osiągnąć tę miłość przez medytację, modlitwę i ofiarę, przez intensywne życie wewnętrzne" mówi Matka Teresa. Modlę się, abyście czytając jej słowa, zostali natchnieni do dzielenia radości miłowania ze wszystkimi, których spotykacie, najpierw w waszych domach, potem w sąsiedztwie, w szkole czy w pracy - każdego dnia w roku.
ze Wstępu Dorothy S. Hunt

fragment tekstu



Powrót