Zrodlo - informacje o książce

Pismo Święte przeczy nauce świadków Jehowy

H.A. Szczepańscy, T. Kunda

wstęp:

Niniejsze opracowanie odpowiedzi na zarzuty stawiane przez świadków Jehowy, zwalczających prawdy wiary, stanowiące fundament Kościoła Chrystusowego - przeznaczamy ludziom dobrej woli, pragnącym głębiej wniknąć w treść Pisma św., aby w oparciu o miłość Chrystusową nieść pomoc braciom naszym, którzy nieświadomie zeszli z drogi Prawdy i błąkają się na błędnych ścieżkach fałszywej nauki.
Do pracy tej zostaliśmy pobudzeni pragnieniem obrony wiary świętej przed nawałą błędnych nauk, a w szczególności nauki świadków Jehowy, która przyjmuje się dzięki nieświadomości katolików, wypływającej z niedoceniania potrzeby pogłębienia znajomości Pisma św.
Świadkowie Jehowy odrzucają prawdy Kościoła katolickiego, zawarte w Tradycji - twierdząc, że jedynym miernikiem niesfałszowanej prawdy może być tylko Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Księgi te bowiem spisane pod natchnieniem Bożym (inspirowane przez Boga), są pozbawione kłamstwa, czego nie można powiedzieć o podaniach historycznych spisanych przez samych ludzi, do których świadkowie Jehowy zaliczają również Tradycję Kościoła. Opierając się na tych przesłankach, świadkowie Jehowy odrzucają Tradycję i naukę Kościoła katolickiego - mimo, że jest ona oparta na Piśmie świętym. Uważają ją za sfałszowaną przez błędne tłumaczenia księży katolickich i w jej miejsce podają swoje tłumaczenia i naukę, rzekomo opartą na samym-li tylko Piśmie świętym. Twierdzą, że do właściwego zrozumienia doszli przez uważne jego studiowanie i zgłębienie.
Jednakże w wielokrotnych dyskusjach z wieloma świadkami Jehowy doświadczyliśmy, że członkowie tej organizacji, Pismo św., znają tylko powierzchownie, a niektóre prawdy tłumaczą wręcz naiwnie. Przyczyną tego stanu jest, że nie wgłębiają się sami w treść Pisma św., lecz nauczają według wskazówek podanych przez założycieli i kierowników organizacji oraz opracowane przez nich

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót