Zrodlo - informacje o książce

Przebudzenie

Thomas Keating

notka:

Thomas Keating jest dobrze znany tysiącom chrześcijan, których uczył modlitwy jako drogi do życiodajnej koncentracji i harmoni W Przebudzeniu zaś uczymy się odkrywania
w słowie Bożym wskazówek dla nas, bardzo praktycznych i bardzo zaskakujących, bo zdawało się nam, że wydobyliśmy już wszystko z rozważanych tekstów biblijnych
i znamy je prawie na pamięć.

fragment tekstuPowrót