Zrodlo - informacje o książce

Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców

Józef Augustyn SJ

spis treści:


PÓJDĘ DO OJCA (Kard. S. Wyszyński)
1. OJCIEC MIŁUJE SYNA
2. DAWANIE ŻYCIA
3. ŻYCIE - PRZEPYSZNE ZJAWISKO
4. DZIECKO NIE JEST WŁASNOŚCIĄ OJCA
5. MIŁOŚĆ W WOLNOŚCI
6. BUDOWANIE MOCNYCH WIĘZI
7. POMOC W OSOBOWYM WZROŚCIE
8. NIE WYRÓŻNIAĆ JEDNEGO DZIECKA
9. OJCOSTWO WYMAGA CZASU
10. OJCIEC MISTRZEM
11. RADOŚĆ WSPÓLNEGO WZRASTANIA
12. NAUCZYĆ SZTUKI WALKI
13. ŚWIADECTWO WIARY
14. OJCOWSKI AUTORYTET
15. MĘSTWO OJCA
16. DZIECI SĄ LUDŹMI
17. SZACUNEK DLA UCZUĆ DZIECKA
18. OJCOWSKA CZUŁOŚĆ
19. WSPÓŁCIERPIENIE Z DZIECKIEM
20. BUDOWANIE PRZYJACIELSKICH WIĘZI
21. RYTM CODZIENNEGO ŻYCIA
22. ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ PRZYGODY
23. EMOCJONALNE WIĘZI
24. PRZY WSPÓLNEJ PRACY
25. POCHWAŁA OJCA DLA PRACY SYNA
26. WYCHOWANIE DO TWÓRCZOŚCI

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót