Zrodlo - informacje o książce

Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców

Józef Augustyn SJ

strona redakcyjna:

Copyright Wydawnictwo WAM, 2003
Projekt okładki Robert Guzik
STUDIO BALOGART

ISBN 83-7318-062-1

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego, ks. K. Dyrek SJ, prowincjał.
Kraków, dnia 3 12 2002 r., l.dz. 250/02.

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. (012) 429 18 88 • fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. wew. 322, 348,366 • fax (012) 430 32 10
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl

Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ:
http://WydawnictwoWam.pl

Druk i oprawa:
Drukarnia Wydawnictwa WAM
• ul. Kopernika 26 31-501 Kraków

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót