Zrodlo - informacje o książce

Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców

Józef Augustyn SJ

fragment tekstu:

(...)

NIE WYRÓŻNIAĆ JEDNEGO DZIECKA

Nigdy nie należy wyróżniać jednego dziecka spośród innych.
(Talmud)

Ojciec w szczególny sposób staje się gwarantem równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich dzieci. Wyróżnianie jednego dziecka jest zawsze krzywdą dla wszystkich: zarówno dla wyróżnionego, którego zwykle psuje "zbytnia" miłość rodzica, jak i dla jego rodzeństwa, które czuje się wówczas okradane z miłości.
Dzieci cechuje ogromna wrażliwość na równe i sprawiedliwe traktowanie ich przez rodziców. Kiedy zauważają najmniejszą nierówność w sposobie traktowania, rodzi się w nich poczucie krzywdy i przeżywają to boleśnie.
"Nigdy nie należy wyróżniać jednego dziecka spośród innych - doradza mądrość Talmudu. - Jakub dał Józefowi o dwa łokcie materiału na szatę więcej niż innym synom, a oni mu pozazdrościli i sprawa potoczyła się tak, jak się potoczyła, a ojcowie nasi poszli do Egiptu".
Konsekwencje nierównego traktowania dzieci przez rodziców mogą ciągnąć się nieraz przez całe życie. Wielu braci i sióstr nie umie nawiązać szczerej, otwartej i przyjaznej rozmowy z rodzeństwem także w młodości i życiu dorosłym, ponieważ nie umieją przejść do porządku dziennego nad nierównym, a przez to niesprawiedliwym traktowaniem ich przez rodziców w okresie dzieciństwa.
Dla dziecka pierworodnego narodziny braciszka lub siostrzyczki są zwykle wydarzeniem bardzo trudnym. Niektóre dzieci przeżywają je wręcz jako sytuację traumatyzującą. Musi ono bowiem pogodzić się z faktem, że od tej chwili będzie dzielić miłość, zainteresowanie, czułość matki i ojca z młodszym rodzeństwem. Kiedy matka zajmuje się młodszym, ojciec ma szansę nawiązać głębszą relację ze swoim pierworodnym synem-córką. Razem też mogą troszczyć się i opiekować młodszym dzieckiem. W ten sposób dzieci od początku uczą się dzielić ze słabszymi od siebie uwagą, czasem i miłością, którą otrzymują w darze od innych.

(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót