Zrodlo - informacje o książce

Psychologia pastoralna

Zenomia Płużek

notka:

Podręcznik dla seminariów duchownych. Autorka, długoletnia wykładowca KUL, pragnie dopomóc alumnom przygotować się do pracy duszpasterskiej w różnych środowiskach. 14 x 20 cm, str. 287
(Rh)Powrót