Zrodlo - informacje o książce

Program nauczania religii

Anna Królikowska (red.)

wstęp:

(...)
ŻYCIEM ODPOWIADAMY NA WEZWANIE BOŻE
Niniejszy program nauki religii jest w pełni zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 r. i stanowi ich konkretyzację. Posługuje się terminologią respektującą standardy szkolne, wytyczne Kościoła powszechnego dotyczące katechezy, jak i polską tradycję katechetyczną (ich bliższe objaśnienie zawiera Podstawa programowa oraz Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce).
Adresatami programu są autorzy podręczników powstających z inspiracji Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski lub podejmujący to zadanie z własnej inicjatywy. Program ma stanowić również pomoc dla tworzących programy w diecezji lub programy autorskie, a także katechetów praktyków zamierzających adaptować niniejszy program do zapotrzebowań własnej szkoły.(...)

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót