Zrodlo - informacje o książce

Program nauczania religii

Anna Królikowska (red.)

spis treści:

ŻYCIEM ODPOWIADAMY NA BOŻE WEZWANIE
"JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI"
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLAS MII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA I: W domu Bożym i rodzinie Jezusa
KLASA II: Bliscy sercu Jezusa
KLASA III: Jezusowa wspólnota serc
"WEZWANI PRZEZ BOGA"
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA IV: Powołani przez Boga Ojca
KLASA V: Umiłowani w Jezusie Chrystusie
KLASA VI: Uświęceni w Duchu Świętym
"WIERZYC CHRYSTUSOWI"
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA GIMNAZJUM
KLASA I: Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku
KLASA II: Jezus Chrystus zbawia
KLASA III: Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła
"ŚWIADEK CHRYSTUSA"
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII DLA LICEUM PROFILOWANEGO
KLASA I: Świadek Chrystusa w Kościele
KLASA II: Świadek Chrystusa w świecie
KLASA III: Świadek Chrystusa w rodzinie

wstęp (lub początek wstępu)Powrót