Zrodlo - informacje o książce

Proboszcz niezwykłej parafii- x. Bronisław Bozowski

ks. Jan Pałyga SAC

spis treści:

Wstęp
I. W posagu po przodkach
II. Dziedzictwo rodzinnego domu
III. Szkota średnia i pierwsze przyjaźnie
IV. W kierunku kapłaństwa
V. Pierwsze lata kapłaństwa
VI. W czasie wojny
VII. Pierwsze wnioski
VIII. O samotności optymistycznie
IX. Ojciec chuliganów
X. Brat wszystkich heretyków
XI. O aktorach i "reżyserii" Pana Boga
XII. Ks. Bozowski wobec rozwiedzionych
XIII. Obrońca nienarodzonych
XIV. Przyjaciel grzeszników
XV. Czego ks. Bozowski nie lubił
XVI. Co ks. Bozowski lubił
XVII. Nauczyciele życia
XVIII. Bozowszczacy
XIX. Ks. Bozowski w oczach własnych
XX. Ks. Bozowski w oczach innych
Po prostu i serdecznie - Jacek Wójcik
Mówić do Boga: Ojcze... - Łukasz Kaczyński
Bóg Bronisława był Bogiem uśmiechniętej dobroci
- Tadeusz. Łepkowski
Pozostały po nim pełne miłości i życzliwości listy
- Stefan Młynarczyk
Byłem zachwycony jego prostotą
- ks. Edward Brzostowski
Ode mnie do ciebie - Andrzej Mozołowski
Trzeba ocalić pamięć - Tomasz Pankiewicz
Uczył kochać Boga i ludzi w Bogu - Pelagia Allina
"Daj mu w zęby" - Mirka i Piotr Ciecięlogowie
Był moim tatuniem - Teresa Wieczorkowska
Członek naszej rodziny - Wiktoria Balowa
Był dla mnie autorytetem i oparciem,
- Irena Zieleniewska
Był hojny - Janina Godziszewska
Bóg jest wielkim artystą - Tomasz Rak
Czyniący pokój - Alicja M. Grętkiewicz-Janiga
Moje spotkania z księdzem Bronisławem
Bozowskim - Romuald Paprocki
Znów mnie karci i rozgrzesza - Ignacy Gogolewski
Zamiast zakończenia, "Encyklika" Bronka
Z testamentu ks. Bronisława Bozowskiego
Homilia w czasie Mszy Świętej pogrzebowej
- ks. Jan Twardowski

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót