Zrodlo - informacje o książce

Proboszcz niezwykłej parafii- x. Bronisław Bozowski

ks. Jan Pałyga SAC

strona redakcyjna:

Redakcja
Tadeusz Siemek

Projekt okładki Bogdan Żukowski

Redakcja techniczna Bogumiła Szczupakowska

Wydanie II (poprawione i uzupełnione)

Imprimatur
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 18.02.2002 Nr 169(K)2002
Copyright by Apostolicum, Ząbki 2002

ISBN 83-7031-295-0

APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8. 05-091 Ząbki
tel. (0-22) 781-74-64, 65: fax 781-73-89
księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl
info@apostolicum.pl


wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót