Zrodlo - informacje o książce

Polka i Europejka - Ledóchowska

Małgorzata Krupecka

notka:

Czego może nas nauczyć Urszula Ledóchowska, ogłoszona świętą w tej ważnej dla nas historycznej chwili, gdy Polska próbuje określić swe miejsce w jednoczącej się Europie?

Człowiek niosący jedność tam, gdzie istnieją utrwalone podziały, musi być mistykiem. Święci, wydoskonaleni w miłości, przecierają nam szlak, wskazują drogę...
(Rh)Powrót