Zrodlo - informacje o książce

List Apostolski Ojcowskim Sercem wraz z dekretem o odpustach. Rok św. Józefa

Papież Franciszek

notka:

List apostolski Patris corde Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.

"Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę" (Mt 2, 13), mówi Bóg do św. Józefa.
Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.

Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem, podobnie jak Abraham (26) i Mojżesz (27), podobnie jak Jezus, "jeden pośrednik" (1 Tm 2, 5), który jest u Boga Ojca naszym "rzecznikiem" (1 J 2, 1), "bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami" (por. Hbr 7, 25; por. Rz 8, 34).

Święci pomagają "wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu" (28). Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią.

Jezus powiedział: "uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11, 29), a święci są z kolei wzorem życia do naśladowania. Św. Paweł wyraźnie zachęcał: "bądźcie naśladowcami moimi!" (1 Kor 4, 16) (29). Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie.

W obliczu przykładu tak wielu świętych, św. Augustyn zadawał sobie pytanie: "Nie stać cię na to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety?". I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając: "Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa!" (30).

Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie.

(Rh)

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót