Zrodlo - informacje o książce

Ojciec Pio o Matce Bożej

Ojciec Pio

notka:

Maryja. Jakże często wzywamy imienia naszej Matki. Testament ukrzyżowanego Jezusa, powierzający Matkę synowi i syna Matce, wypełnia się także dzisiaj. Maryja jest dla nas, pielgrzymów zdążających do Jezusa, troskliwą Matką, powtarzającą nieustannie: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie". Jezus jest Drogą prowadzącą ku Życiu, a Maryja - pełna łaski -wskazuje nam tę Drogę.

Historia podaje wiele przykładów świętości naszych sióstr i braci, którzy swą postawą zachęcają do odpowiedzi na Boże zaproszenie: "Świętymi bądźcie". Zakończywszy swoje ziemskie pielgrzymowanie, nie zapomnieli o nas, swoim wstawiennictwem nieustannie nas wspierają.

Jednak szczególne miejsce pośród nich zajmuje Maryja - Królowa wszystkich Świętych. Jej życie: ciche, pokorne, uniżone, a nade wszystko całkowicie zawierzone Bogu, jest nam dane jako wzór do naśladowania, abyśmy - tak jak Ona - w codziennych wydarzeniach, tych "wielkich" i pozornie małych, wypowiadali z serca swoje fiat.

Niejednokrotnie przyjdzie nam stanąć pod krzyżem, lecz nie musimy się lękać. Maryja była tam przed nami i niestrudzenie czeka, by niczym troskliwa Matka przyjść nam z pomocą. Jej wsparcia na co dzień doświadczał - "ukrzyżowany bez krzyża" - Ojciec Pio. Kochał swą Matkę i bardzo pragnął, by wszyscy doznali Jej macierzyńskiej opieki, z którą łatwiej wędrować do Jezusa.

Książeczka ta zawiera myśli i refleksje Ojca Pio o Matce Bożej oraz akty ufności i modlitwy, w których zwracał się do Maryi. Niech i dla nas treści w niej zawarte będą pomocą na drodze ku Życiu, a macierzyńska opieka i wstawiennictwo Królowej Rodzin niech nam wyprasza potrzebne łaski we "wszystkich naszych dziennych sprawach".

fragment tekstuPowrót