Zrodlo - informacje o książce

Od początku do końca - rozmowa z Ojcem Leonem Knabitem OSB

Wojciech Bonowicz, Artur Sporniak

strona redakcyjna:

Projekt okładki
WITOLD SIEMASZKIEWICZ

Fotografia na l. stronie okładki
Maria Śliwa

Redakcja
Wojciech Bonowicz
Artur Sporniak

Korekta
Małgorzata Biernacka
Paulina Gwóźdź

Łamanie
Irena Jagocha

Imprimi potest
Opactwo Benedyktynów
L.dz. 12/2002. Tyniec, 4 lutego 2002
o. Marek W Szeliga OSB, opat tyniecki

Copyright by Wydawnictwo Znak, Kraków 2002

ISBN 83-240-0057-7

Zamówienia: Dział Handlowy 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37
Bezpłatna infolinia: 0800-130-082
Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: www.znak.com.pl

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót