Zrodlo - informacje o książce

Od początku do końca - rozmowa z Ojcem Leonem Knabitem OSB

Wojciech Bonowicz, Artur Sporniak

fragment tekstu:

(...)
ODZYSKIWANIE BOŻEJ MYŚLI (O początku)
ARTUR SPORNIAK: Ojcze, co było na początku?
O. LEON KNABIT OSB: "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" (Rdz 1,1)- tak rozpoczyna się Biblia. Z kolei Ewangelia św. Jana zaczyna się od wersetu: "Na początku było Słowo" (J l, 1). Odpowiedź na pytanie o początek jest z punktu widzenia wiary bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ ustawia człowieka na właściwej płaszczyźnie w życiu. Oczywiście, możemy kierować się w naszym życiu zasadą: żyj tak, aby ci było dobrze. Nie chcę tej zasady lekceważyć, ale ona nie wystarcza. Zakorzeniona jest w nas potrzeba sięgania do początku. Poszukujemy własnych korzeni, próbujemy odtworzyć genealogie naszych rodzin. Pytamy o genezę wspólnoty, w której żyjemy, zastanawiamy się, kiedy powstał nasz naród. Nie da się w nas zahamować tego toku myślenia. Pytamy o początek naszej kultury, cywilizacji, ludzkości, świata, wszechświata... Pytamy o to, bo początek determinuje w jakiś sposób sens rzeczy.

WOJCIECH BONOWICZ: Czy ludzie przychodzą do Ojca z takimi pytaniami: skąd jestem? skąd się wziąłem? Oczywiście - nie w sensie fizycznym...

strona redakcyjna

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót