Zrodlo - informacje o książce

Ojciec Narodu - Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski

Jan W. Woś

notka:

Kardynał Stefan Wyszyński (1901 - 1981} był wybitnym mężem stanu l wielkim patriotą; czuł się odpowiedzialny za losy narodu. Obowiązki Prymasa pełnił w niezwykle ciężkim okresie prześladowania Kościoła i prób podporządkowania go państwu oraz programowej ateizacji i sowietyzacji narodu polskiego. Był niezmordowanym kaznodzieją. Pozostawił liczne przemówienia i homilie, w których poruszał m.in. aktualne problemy Kościoła i narodu. Prowadził dziennik, zawierający ciekawe wiadomości historyczne, refleksje osobiste o ludziach i wydarzeniach oraz opisy własnych przeżyć. Zapiski te stanowią ważne źródło poznania jego osobowości i duchowości. Cieszył się powszechnym szacunkiem. Był symbolem jedności wszystkich Polaków. Nazywano go Ojcem Narodu.

fragment tekstuPowrót