Zrodlo - informacje o książce

Ojciec Narodu - Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski

Jan W. Woś

fragment tekstu:

(...)
WĄTKI PATRIOTYCZNE
W KAZANIACH l PRZEMÓWIENIACH
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Jedną z charakterystycznych cech działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego był patriotyzm. Po jego śmierci właśnie na ten aspekt jego działalności zwracała uwagę zgodnym chórem prasa krajowa i zagraniczna, także i ta niechętnie czy nawet wrogo do niego nastawiona. W nekrologach określano często kardynała Wyszyńskiego jako "Ojca Narodu". I był nim. Był rzeczywiście niekwestionowanym "Ojcem Narodu" i powszechnie uznawanym autorytetem moralnym. Kiedy zmarł, można powiedzieć bez przesady, że cały naród okrył się żałobą. Zdawano sobie sprawę, że odszedł ktoś niezwyczajny, nieprzeciętny, wielki.
Swemu patriotyzmowi kard. Wyszyński dawał świadectwo także w swych kazaniach i przemówieniach: miłość i przywiązanie do Ojczyzny oraz solidarność z własnym narodem, bez popadania w szowinizm, były stałymi elementami jego publicznych wystąpień.
(...)

notkaPowrót